Tehtävä 8 B:
Peru aika laboratorioon.

Tervetuloa laboratorioon!