Materiaalit opettajille

Lue netistä! -tehtävämateriaali sisältää 10 tehtäväpakettia aikuisille suomenkielen oppijoille noin tasolla A1.1─A2.1. Tehtävät ovat nettitehtäviä eri teemoista. Jokainen tehtäväpaketti sisältää 2─3 tehtävää.

Tehtävät koostuvat seuraavista osista:

  • avainsanalistat tehtäviä varten (opettaja tulostaa)
  • tehtäväpaperit ja taustatiedot tehtävää varten (opettaja tulostaa)
  • vastauslomakkeet internetissä.

Tehtävien ohjeetja tulostettavat osat löytyvät kunkin tehtäväpaketin kohdalta.

Katso ohjevideo tehtävien tekemiseen:

opiskelu

Tehtävä 1 A: Ilmoittaudu kurssille

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 1 B: Ilmoita lapsi iltapäiväkerhoon

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävässä on kaksi osaa: ilmoittaudu kurssille (Tehtävä 1 A) ja ilmoita lapsi iltapäiväkerhoon (Tehtävä 1 B). Molemmat osat voi tehdä joko tietokoneella (opettaja lähettää linkin tai sivun) tai opiskelijan omalla älypuhelimella (opiskelija harjoittelee QR-koodin käyttämistä).

Molempiin tehtäviin liittyy avainsanalista, joka luetaan lukea ennen tehtävän tekemistä ja selvitetään, mitä listan sanat tarkoittavat opiskelijan omalla äidinkielellä. Avainsanalistan avulla opiskelijat johdatetaan sisälle tehtävän skeemaan. Lisäksi lista opettaa sanastoa, mikäli se ei entuudestaan ole opiskelijoille tuttua.

Avainsanalistaa voi käsitellä kurssilla yhteisesti, se voi olla esim. kotitehtävä edellisenä päivänä tai molempia, ryhmän tarpeiden ja osaamisen mukaan. Avainsanalistoihin on pyritty valitsemaan sanasto niin, että se opettaa sanoja, joita on autenttisissa nettiteksteissä, ja jotka toisaalta johdattavat opiskelijaa tulevan tekstin ymmärtämiseen.

Ensimmäisessä tehtävässä (1 A) opiskelija lukee, mitä tietoja lomake haluaa ja kirjoittaa lomakkeelle omat tietonsa. Lomake palauttaa opiskelijalle tekstin: ” Kiitos ilmoittautumisesta! Lue sinun vastaukset. Onko kaikki oikein? Opettaja tarkistaa.” Tarkoitus on katsoa, että opiskelija on ymmärtänyt henkilötietosanat ja kirjoittanut tietonsa oikeille paikoille.

Toisessa tehtävässä (1 B) opiskelija saa opettajalta tehtäväpaperin, jossa on Asmaa Al-Saadin ja hänen tyttärensä Salma Al-Saadin tiedot. Näillä tiedoilla opiskelija hakee Salmalle paikkaa iltapäiväkerhosta koulun jälkeen. Tehtävä on pidempi kuin ensimmäinen tehtävä ja sanastoltaan vaativampi. Sanasto perustuu autenttisiin iltapäiväkerhojen ilmoittautumislomakkeisiin, mutta alkeistason opiskelijoita varten lomaketta on helpotettu.

Opettaja tulostaa tehtäväpaperin opiskelijoille tai heijastaa sen luokan taululle. Opiskelijat menevät tietokoneelle tai omalla laitteellaan tehtäväsivulle tehtävässä olevalla QR-koodilla ja täyttävät nettilomakkeen tiedoilla, jotka ovat tekstipaperissa. Tehtävä vaatii henkilötietosanaston monipuolista ymmärtämistä sekä monilukutaitoa tekstistä, kuvasta ja lomakkeesta.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain toisen tehtävistä 1A ja 1B, teettää molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää ryhmällä ensin tehtävän 1A ja myöhempänä ajankohtana vaativamman tehtävän 1B.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Pyykinpesuneste

Tehtävä 2 A: Harjoittele pesutupasanastoa

Tehtävä 2 B: Katso video

Tehtävä 2 A ja B (helpompi versio):

Avainsanalista ja QR-koodit tehtävälomakkeille (pdf)

Tehtävä 2 A ja B (vaikeampi versio):

Avainsanalista ja QR-koodit tehtävälomakkeille (pdf)


Tehtävä 2 C: Varaa vuoro pesutupaan

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävässä on kolme osaa. Ensimmäisessä tehtävässä (2 A) opiskelija lukee avainsanalistan selvittää/kääntää, mitä listan sanat tarkoittavat hänen äidinkielellään. Avainsanalistan avulla opiskelijat johdatetaan sisälle tehtävän skeemaan. Lisäksi lista opettaa sanastoa, mikäli se ei entuudestaan ole opiskelijoille tuttua. Avainsanalistaa voi käsitellä kurssilla yhteisesti tai se voi olla esimerkiksi kotitehtävä edellisenä päivänä, ryhmän tarpeiden ja osaamisen mukaan.

Kun avainsanalista on käsitelty, opiskelija harjoittelee sanastoa monivalintatehtävällä (yhdistä kuva + sana). Lopuksi opiskelija katsoo lyhyen videon pyykkivuoron varaamisesta. Videosta voi tarpeen mukaan keskustella ryhmässä tai esimerkiksi parin kanssa:

  1. Missä hän on?
  2. Mitä hän tekee?
  3. Milloin hän on pesutuvassa?
  4. Mitä hän kirjoittaa?
  5. Mitä sanoja sinä kuulet videolla?
    + Miten sinä varaat pesutuvan?

Kolmannessa tehtävässä opiskelija lukee avainsanalistan ja sen jälkeen varaa vuoron pesutupaan. Tehtävässä opiskelijan täytyy lukea varauskalenteria, etsiä sopivat vapaat pyykkivuorot, kirjautua palveluun ja tehdä oma varaus. Tehtävä vaatii monilukutaitoa paperista ja nettisivulta, kalenterin ja kellonaikojen lukemista ja usean asian yhdistämistä sopivan ajan löytämiseksi.

Opettaja tulostaa 2B-tehtäväpaperin opiskelijoille tai heijastaa sen luokan taululle. Opiskelijat menevät tietokoneelle tai omalla laitteellaan tehtäväsivulle tehtävässä olevalla QR-koodilla ja täyttävät nettilomakkeen tiedoilla, jotka ovat tekstipaperissa.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain osan tehtävistä (esim. vain 2A ja 2B), teettää kaikki tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää ryhmällä ensin helpommat tehtävät ja myöhempänä ajankohtana vaativamman tehtävän.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Suklaapatukka

Tehtävä 3 A: Tarjoukset ruokakaupan sovelluksessa

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 3 B: Tilaa ruoan kotiinkuljetus

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävässä on kaksi osaa: lue tarjoukset ruokakaupan sovelluksesta (Tehtävä 3 A) ja tilaa ruuan kotiinkuljetus (Tehtävä 3 B). Molemmat osat tehdään tietokoneella (opettaja lähettää linkin tai sivun) tai omalla älypuhelimella (opiskelija harjoittelee QR-koodin käyttämistä tai kirjoittaa aloitussivun osoitteen selaimeen).

Tehtäviin liittyy avainsanalistat, jotka on tarkoitus lukea ennen tehtävän tekemistä ja selvittää, mitä listan sanat tarkoittavat opiskelijan omalla äidinkielellä. Avainsanalistan avulla opiskelijat johdatetaan sisälle tehtävän skeemaan. Lisäksi lista opettaa sanastoa, mikäli se ei entuudestaan ole opiskelijoille tuttu. Avainsanalistaa voi käsitellä kurssilla yhteisesti tai se voi olla esimerkiksi kotitehtävä edellisenä päivänä, ryhmän tarpeiden ja osaamisen mukaan.

Ensimmäisessä tehtävässä (3 A) opiskelija lukee lomakkeella olevat ruokatarjoukset ja vertaa tarjouksia tehtäväpaperin kauppalistaan. Opiskelijan tehtävä on valita oikeat ruoat, aktivoida niiden kupongit ja katsoa, sopiiko tuotteiden yhteishinta hänen budjettiinsa.

Kuponkien aktivoimista käytetään joidenkin ruokakauppojen etusovelluksissa, joten tekniikan ja aktivoimiseen liittyvän perussanaston ymmärtäminen on hyödyllistä. Lisäksi tehtävä vaatii sanastoltaan yksinkertaisemman kauppalistan vertaamista kaupan tuotenimikkeisiin.

Toisessa tehtävässä (3 B) opiskelija tarvitsee ruuan kotiinkuljetuksen tiettynä päivänä ja tiettyyn aikaan. Kotiinkuljetuksen hinta täytyy myös olla tietyssä hintahaarukassa. Opiskelijan täytyy siis lukea taulukkoa, jossa on toimitusajat ja toimituksen hinta, valita niistä oikea(t) ja vahvistaa osoite. Opiskelijan täytyy myös valita, miten hän haluaa maksaa ostokset ja syöttää sivulle fiktiivisen maksukortin numero. Tehtävä vaatii kykyä yhdistää tietoja monesta lähteestä.

Tehtävien sanastot perustuvat autenttisiin kauppojen tarjouksiin ja kotiinkuljetuspalveluihin, mutta alkeistason opiskelijoita varten sanastoa on helpotettu ja kokonaisprosessia yksinkertaistettu. Opettaja voi tulostaa tai heijastaa luokan taululle tehtävässä 3A kauppalistan. Tehtävää 3B varten opettajan materiaaleissa ovat osoitetiedot, tieto sopivasta ajankohdasta ja maksutavasta yms.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain toisen tehtävistä 3A ja 3B, teettää molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää koko ryhmällä ensin tehtävän 3A ja sitten vaativamman tehtävän 3B joko heti tai myöhemmin.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Biojäte vihreä

Tehtävä 4 A: Laita roska oikeaan jäteastiaan (kuvat)

Tehtävä 4 A (helpompi versio):

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Tehtävä 4 A (vaikeampi versio):

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 4 B: Laita roska oikeaan jäteastiaan (sanat)

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Lisätehtävä 4 C: Lue viestit ja lajittele roskat oikein

Tehtävä 4 C (tulostettava lisätehtävä):

Avainsanalista ja tehtäväpaperi (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävä sisältää kolme osaa. Tehtävässä opetellaan lajittelun perusteita sekä lisäksi kierrätysasioiden sanallistamista.

Ensimmäinen tehtävä (4 A) sisältää jäteastioiden sanastoa ja jätteenlajittelutehtävän kuvien perusteella. Opiskelija saa lukea myös jätteiden suomenkielisiä nimiä kuvista.

Toinen tehtävä (4 B) on vaikeutettu versio ensimmäisestä: jäteastiat on kuvattu ja nimetty, mutta jätteet ovat tehtävässä vain sanoina. Tällöin opiskelijan täytyy lukea koko sana (esim. kahvipussi) ja miettiä, mikä roskis on sille oikea paikka.

Kolmas tehtävä (4 C) sisältää lyhyitä ohjetekstejä, joista opiskelijan pitää tunnistaa roska/kierrätettävä asia ja valita sille oikea paikka. Samantyyppisiin ohjeisiin on mahdollista törmätä esimerkiksi työpaikoilla. Tehtävä on kielellisesti melko vaativa, mutta luettavat tekstit sekä kysymykset ovat lyhyitä.

Tehtävämateriaali antaa tilaisuuden harjoitella kierrätykseen liittyvää sanastoa, mutta myös kiinnittää opiskelijan huomion ja harjoituttaa huomioimaan sen, miten toimia ympäristössä, jossa kaikilla toimijoilla oletetaan olevan vahva ja sujuva, automatisoitunut lukutaito (kuva- ja värikoodaamisen ohella). Esimerkiksi kierrätys toimii monilla paikkakunnilla nimenomaan värikoodauksen avulla tai kuvavihjein, mutta siitä huolimatta toisinaan esiintyy tilanteita, joissa värikoodaus ei pädekään, esim. paikkakuntaa vaihtaessa, poikkeustilanteissa ja uusissa ympäristöissä, mm. eri työyhteisöjen ja työpaikkojen toisistaan poikkeavat säännöstöt.

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävässä 4 C myös tehtävän luettavat tekstit. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain toisen tehtävistä 4A ja 4B, teettää molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää koko ryhmällä ensin tehtävän 4A ja sitten vaativamman tehtävän 4B joko heti tai myöhemmin.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Juomapullo

Tehtävä 5 A: Lue ryhmäliikunnan aikataulu

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 5 B: Ilmoita aikuinen ja lapsi jumppaan

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävässä on kaksi osaa: lue monikielisen ryhmäliikunnan aikataulut ja vastaa kysymyksiin (Tehtävä 5 A) ja ilmoita itsesi ja lapsesi jumppaan (Tehtävä 5 B).

Ensimmäisessä tehtävässä (5 A) opiskelija harjoittelee lukemaan taulukkoa, jossa on erilaisia monikielisiä jumppia. Taulukko sisältää tiedot jumpan ajankohdasta (päivä ja kellonaika), nimestä, paikasta ja ohjaajasta sekä ohjaajan kielitaidosta. Opiskelijan on vastatessaan tarkoitus verrata kysymysten vastausvaihtoehtoja taulukon tietoihin. Tehtävässä edellytetään aiempaa harjoitusta aikataulujen ja taulukoiden lukemisesta ja taulukon tietojen vertaamista muihin osatietoihin taulukon yhteydessä.

Toisessa tehtävässä (5 B) opiskelijan tehtävänä on ilmoittaa ensimmäisen tehtävän äiti ja tytär lapsi+vanhempi-jumppaan. Netissä on ilmoittautumislomake, johon opiskelijan on syötettävä tarvittavat tiedot. Nämä tiedot ovat tehtäväpaperissa, jonka opettaja jakaa opiskelijalle.

Tehtävien sanasto ja rakenne pohjautuvat autenttisiin, netissä esiintyviin ryhmäliikunta-aikatauluihin ja ilmoittautumisiin. Tehtävien tekeminen vaatii monilukutaitoa tekstistä, taulukosta ja lisätietosarakkeista (paikat, opettajat, kielet).

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävässä 5B myös ilmoittautujan tiedot. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain toisen tehtävistä 5A ja 5B, teettää molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää ryhmällä ensin toisen ja myöhempänä ajankohtana toisen tehtävän.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Matkakortti

Tehtävä 6 A: Lue ohje matkakortin ostamisesta

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 6 B: Osta bussilippu netistä

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtäväpaketissa on kaksi tehtävää: lue ohjeteksti matkakortin ostamisesta ja vastaa oikein─väärin-kysymyksiin (6A) ja osta Asmaalle bussilippu netistä (6B).

Ensimmäisessä tehtävässä (6A) luetaan netissä oleva ohjeteksti ja selvitetään matkakortin ostamista. Millainen kortti täytyy ostaa, mistä kortin voi ostaa ja millaisia eri kortit ovat. Opiskelija vastaa tekstin perusteella kysymyksiin.

Toinen tehtävä (6B) on lomake, jolla opiskelija ostaa Asmaalle bussilipun netistä. Opiskelijan täytyy ostaa bussilippu oikeana päivänä ja oikeaan aikaan ja täyttää lomake oikein Asmaan tiedoilla.

Lomake voi aiempien materiaalipakettien tehtävien perusteella olla helpompi tukea tarvitsevalle lukijalle kuin tehtävä 6A, sillä tehtävässä 6A on melko paljon tekstiä. Molemmat liittyvät samaan teemaan ja perustuvat autenttisiin nettiteksteihin sekä nettilipunostoon.

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävässä 6B myös matkustajan tiedot. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain toisen tehtävistä 6A ja 6B, teettää molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää ryhmällä ensin toisen ja myöhempänä ajankohtana toisen tehtävän.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Kirjastokortti

Tehtävä 7 A: Aikuisen kirjastokorttihakemus

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 7 B: Lapsen kirjastokorttihakemus

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 7 C: Kirjastosanasto

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävä sisältää kolme osaa: aikuisen kirjastokorttihakemus (7A), lapsen kirjastokorttihakemus (7B) ja kirjastosanasto (7C).

Ensimmäisessä tehtävässä (7 A) opiskelija täyttää Asmaan (aikuisen) kirjastokorttihakemuksen. Lomake on melko yksinkertainen ja siinä kysytään samanlaisia perustietoja kuin useammissa aiemmissa tehtäväpaketeissa.

Toisessa tehtävässä (7 B) opiskelija täyttää Asmaan alakouluikäisen tyttären Salman kirjastokorttihakemuksen. Tämä lomake on hieman edellistä monimutkaisempi ja vaatii sanaston tarkempaa ymmärtämistä. Lomakkeelle on täytettävä sekä lapsen eli lainaajan tiedot että huoltajan eli vastuullisen tiedot. Lomake on myös lainaajan osalta jonkin verran yksityiskohtaisempi kuin tehtävän 7A lomake.

Tehtävien 7 A ja 7 B kohdalla avainsanalista on yhteinen, joten opettaja voi halutessaan teettää ryhmällä molemmat tehtävät joko heti tai esim. peräkkäisinä päivinä, tai eriyttäen.

Materiaalipakettiin kuuluu myös tehtävä 7 C, jossa opiskelija tutustuu kirjaston toimintojen perussanastoa, esim. lainata, palauttaa, varata, maksaa sakko, lainakirja jne. Sanastoa käsitellään pienessä videossa, jonka jälkeen opiskelija voi tehdä sanastotehtävän (katso kuvaa + valitse oikea sana).

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävissä 7A ja 7B myös korttien hakijoiden tiedot. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain jonkin tehtävistä 7A, 7B ja 7C tai teettää ne kaikki samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai järjestyksessä vaikeuttaen tehtävien tasoa. Helpompi versio olisi teettää tehtävät 7A ja 7C ja vaativampi versio olisivat tehtävät 7B ja 7C. Osan tehtävistä tai kaikki tehtävät voi teettää varsinkin ennen ryhmän retkeä kirjastoon tai ennen omien kirjastokorttien hakemista opiskelijoille.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Rokotus

Tehtävä 8 A: Varaa aika laboratorioon

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 8 B: Peru aika laboratorioon

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

HUOM: Peruutustunnus tehtävään on f2Ns8Ue.


Tehtävä 8 C: Lue influenssarokotuksen ohjeet

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtäväpaketti sisältää kolme tehtävää: varaa aika laboratorioon (8A), peru aika laboratorioon (8B) ja lue influenssarokotuksen ohjeet (8C).

Ensimmäisessä tehtävässä (8 A) opiskelija varaa itselleen ajan laboratorioon internet-lomakkeella. Kun varaus onnistuu, hän saa peruutustunnuksen.

Toisessa tehtävässä (8 B) opiskelija käyttää saamaansa peruutustunnusta ja peruu aikansa laboratoriossa. Peruutusta varten hän tarvitsee peruutustunnuksen, jonka sai aiemmasta tehtävästä.

Tehtäväpakettiin kuuluu myös vaativampi lukemisen tehtävä (8 C), jossa opiskelija lukee internetistä ohjeet influenssarokotukseen ja vastaa kysymyksiin tekstistä.

Tehtävä 8A eli ilmoittautuminen on hieman vaativampi kuin tehtävä 8B ajan peruminen. Tehtävässä A opiskelijan on luettava tehtävän ohjeistus paperista ja tehtävä internet-lomakkeelle sen perusteella oikeat valinnat. Tehtävä 8B on huomattavasti yksinkertaisempi. Tehtävä 8C on vaativa lukemisen tehtävä tukea tarvitseville lukijoille, sillä tekstiä on melko paljon ja asiasisältö on monimutkaista.

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävissä 8A ja 8B myös ajanvaraajan ohjeet. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain osan tehtävistä 8A-C, mutta tehtävät 8A ja 8B toimivat erityisen hyvin tehtäväparina, ja ne kannattaa tehdä yhdessä. Tehtävän 8C voi teettää muiden tehtävien jälkeen tai samassa ryhmässä vaativampana, eriyttävänä tehtävänä.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Opiskelu

Tehtävä 9 A: Lue TUVA-koulutuksen esittely

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 9 B: Kirjoita hakemus TUVA-koulutukseen

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Lisätehtävä 9 C: Kirjoita oma motivaatiokirje TUVA-hakemukseen

Tehtävä 9 C (tulostettava lisätehtävä):

Tehtäväpaperi (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtävä sisältää kolme osaa: nettitehtävät 9A ja 9B sekä kirjoittamisen lisätehtävän 9C.

Ensimmäisessä tehtävässä 9A opiskelija lukee internetistä lyhyen tekstin, joka käsittelee TUVA-koulutusta. Sen jälkeen opiskelija vastaa oikein─väärin-tehtävään tekstistä. Tekstin tarkoitus on antaa opiskelijoille relevanttia lisätietoa olemassa olevasta koulutuksesta. Teksti on samankaltainen ja sisältää samanlaista sanastoa kuin monet muutkin koulutuksiin liittyvät esittelytekstit.

Toisessa tehtävässä 9B opiskelija auttaa Asmaata hakemaan TUVA-koulutukseen. Tehtävänä on täyttää TUVA-koulutuksen hakemus Asmaan tiedoilla. Hakemuslomake perustuu autenttisiin hakemuslomakkeisiin, mutta sitä on tätä tehtävää varten yksinkertaistettu ja selkokielistetty.

Tehtäväpaketissa on mukana myös kirjoittamisen lisätehtävä, jonka opettaja antaa opiskelijoille tehtäväpaperina. Tehtävässä opiskelijan täytyy lukea Asmaan motivaatiokirje TUVA-hakemukseen ja kirjoittaa annetun mallin perusteella oma lyhyt motivaatiokirje TUVA-hakemusta varten. Kun teksti on valmis, opiskelijan olisi hyvä harjoitella kirjoittamaan teksti sähköiseen muotoon, esimerkiksi tietokoneella tai omalla mobiililaitteella.

Tehtävät valmistavat opiskelijoita opiskelupaikkojen hakuun työelämäohjauksen yhteydessä: opiskelupaikkojen hakeminen edellyttää usein hakulomakkeen täyttämistä ja lomakkeen keskeisimmän sanaston kohtuullista ymmärtämistä, lomakkeella kysyttävien asiasisältöjen hahmottamista ja tuottamista sekä kykyä ilmaista omaa hakumotivaatiota, kiinnostuksen kohteita ja aiempia työ- tai opiskelukokemuksia (motivaatiokirje).

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävässä 9B myös hakijan tiedot. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain jonkin tehtävistä 9A ja 9B, teettää molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää ryhmällä ensin toisen ja myöhempänä ajankohtana toisen tehtävän. Kirjoittamisen lisätehtävää voi käyttää esimerkiksi tämän tehtäväpaketin tehtävien jälkeen, ennen kuin TUVA- tai muun koulutushakemuksen tekeminen on ajankohtaista opiskelijoille.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

Kirjautuminen

Materiaalipaketin 10 tehtävän A (kirjautuminen) voi käyttää missä vaiheessa tahansa, myös aivan ensimmäisenä nettitehtävänä koko Lue netistä! -materiaalista.


Tehtävä 10 A: Kirjautuminen

Avainsanalista ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Tehtävän 10 A tunnukset ja salasanat (tulostettava paperi opettajille):

Salasanalista opettajalle (pdf)


Tehtävä 10 B: Tunnistauminen

Avainsanalista ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)


Tehtävä 10 C: Sanasto tunnistautumiseen ja verkkopankkiin

Avainsanalista, tehtäväpaperi ja QR-koodi tehtävälomakkeelle (pdf)

Opettajan ohje tehtävään:

Tehtäväpaketti sisältää kolme tehtävää: harjoittele kirjautumista (10A), verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen (10B) ja verkkopankkisanasto (10C).

Ensimmäisessä tehtävässä 10A harjoitellaan kirjautumista, eli käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjoittamista tietokoneen näppäimistöllä tai älypuhelimella. Kirjautuminen on usein haastavaa opiskelijoille, joiden luku- ja kirjoitustaito sekä digitaidot ovat heikot. Monien mobiilisovellusten kohdalla kirjautumisen voi korvata kasvojentunnistuksella tai sormenjälkitunnistuksella tms., mikä helpottaa arjen toimintoja, mutta toisaalta aiheuttaa sen, että käyttäjät eivät harjaannu kirjautumistilanteisiin. Kirjautumistilanne saattaa tuntua vaikealta ja hermostuttaa opiskelijoita myös siksi, että tunnukset voivat lukkiutua usean epäonnistuneen kirjautumisyrityksen jälkeen. Tehtävän tarkoitus on antaa opiskelijoille alusta, jolla he voivat rauhassa harjoitella kirjautumistilannetta ja tunnusten kirjoittamista (käyttäjätunnuksen ja salasanan merkitystä, tyypillisen näköisiä ja muotoisia tunnuksia, pienten ja isojen kirjainten kirjoittamista, erikoismerkkien kirjoittamista), kunnes kirjautumistilanteisiin alkaa muodostua rutiini.

Toisessa tehtävässä 10B mallinnetaan tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Metodiksi on valittu tunnistautuminen salasanalistan avulla. Pankkina on kuvitteellinen P-Pankki. Tehtävän tarkoitus on opettaa opiskelijalle sanastoa, jota he todennäköisesti kohtaavat tunnistautumistilanteissa, ja antaa esivalmiuksia tunnistautua itse suomenkielisiin palveluihin. Tehtävä poikkeaa rakenteeltaan hieman autenttisista pankkitunnistautumisista tietoturvasyistä ja koska eri pankkien ja alustojen kirjautumistilanteet ovat osin erilaisia. Tehtävään on pyritty valitsemaan mahdollisimman autenttista sanastoa, johon opiskelijat voivat myöhemmin törmätä tunnistautumisen yhteydessä.

Kolmas tehtävä 10C on sanastotehtävä ja sisältää tunnistautumiseen ja verkkopankkeihin liittyvää sanastoa.

Opettaja tulostaa tai heijastaa taululle tehtävien avainsanalistat ja tehtävässä 10B myös tunnistautujan tiedot. Opiskelijat tekevät tehtävät netissä.

Opettaja voi ryhmäkohtaisesti valita vain jonkin tehtävistä 10A-C, kaikki molemmat tehtävät samassa ryhmässä opiskelijakohtaisesti eriyttäen tai teettää ryhmällä ensin yhden ja myöhempänä ajankohtana toisen tehtävän.

Tehtävän 10 A voi teettää myös aivan ensimmäisenä tehtävänä, tai jossakin sellaisessa välissä, jossa opiskelijat kaipaavat asian harjoittelua tai kertaamista.

Kun opiskelijat ovat tehneet tehtävän, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomakkeet voi tallentaa ja tulostaa itsearviointi-materiaaleista.

iltapäiväkerho

Itsearviointilomake on kaikkiin tehtäviin sama.

Itsearviointilomake (pdf)

Opiskelijat tekevät itsearviointia joka kerta, sen jälkeen kun he ovat tehneet materiaalipaketin tehtävän. Itsearviointilomake on aina sama. Opiskelija ympyröi lomakkeelta sen tehtävän numeron, jonka hän teki.

Kun opiskelijat ovat tehneet nettitehtäviä, opettaja jakaa heille itsearviointilomakkeet. Lomake on lyhyt ja yksinkertaistettu, mutta opiskelijat kuitenkin tarvitsevat opettajan/ohjaajan tukea ainakin ensimmäisten itsearviointien tekemiseen. Itsearvioinnin merkityksen ymmärtäminen opiskelun yhteydessä vaatii lisäksi opettajan/ohjaajan tukea. Kun opiskelijat tottuvat itsearvioinnin tekemiseen, se hoituu itsenäisemmin.

Kun materiaalin kaikki ryhmälle valitut tehtävät on tehty, opettaja voi halutessaan koostaa opiskelijoilta kerätyt itsearviointi-vastaukset Exceliin.

Excel-pohja itsearvioinnin seurantaan (.xlsx)

Mikäli opettaja haluaa käyttää Excel-seurantaa, hän voi kaikkien tehtävien tekemisen jälkeen koostaa opiskelijoiden suorituksista yhteenvedon. Tämä tapahtuu excel-tiedoston kolmannella välilehdellä. Kun opettaja on ladannut excelin itselleen, hän voi vapaasti myös muuntaa arvioinnin tulokset numeeriseen muotoon, minkä jälkeen myös tilastojen laskeminen Excelissä on mahdollista. Usein opiskelijoiden itsearviointien tulokset ovat nousevat, kun tehtävien tekemiseen syntyy rutiini ja samalla opiskelijoiden itsevarmuus tehtävien tekemiseen lisääntyy.

Tietoa materiaalista

Tehtävien tekstit perustuvat autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin internetissä, esim. erilaisiin ilmoittautumislomakkeisiin sekä ohjesivuihin. Opiskelijoiden tehtävät on selkokielistetty, jotta myös kielitaidon alkuvaiheessa olevat opiskelijat pystyisivät tutustumaan näihin kielenkäyttötilanteisiin ja harjoittamaan tehtävissä lukutaitoaan ja digitaitojaan.

Opettaja / ohjaaja voi käyttää tehtävistä vain osan tai hyödyntää tehtäviä eriyttäen. Tehtäväpaketteja ei ole pakko käyttää samassa järjestyksessä kuin ne on listattu tässä hankkeessa. Viimeisissä tehtävissä sanaston oletetaan kuitenkin olevan osin tuttua opiskelijoille ensimmäisistä tehtävistä.

Materiaalipaketin 10 tehtävän A (kirjautuminen) voi käyttää missä vaiheessa tahansa, myös aivan ensimmäisenä tehtävänä.

Materiaali on suunniteltu sitä ajatellen, että sama opiskelijaryhmä tekisi useampia tehtäviä. Näin tehtynä tehtävät totuttavat käyttäjiä toimimaan netissä ja madaltavat vähitellen kynnystä käyttää autenttisia nettipalveluita itsenäisesti.

Materiaalin on rahoittanut Opetushallitus ja Lukuliikkeen toiminta-avustus 2022. Tukimateriaalit heikosti lukevien lasten, nuorten ja aikuisten tukemiseksi. Avustus on myönnetty aikuisten S2-oppijoiden lukutaitoa ja digitaitojen harjoittamista tukevan materiaalin valmistamiseksi.

Materiaalin on tuottanut Axxell Utbildning Ab 2023. Sisällöntuotanto: Axxell Monikulttuurisuuskeskus.